ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน

ดร.มาณพ สิทธิเดช

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

สนร ลอนดอน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขา Juwelier-goudsmid

Syntra AB, Belgium

จตุรงค์ อมรชัยทรัพย์

ที่ปรึกษาโครงการ

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

ธนากร จันทร์มาลี

ผู้ช่วยดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สาขา Architecture

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะกรรมการจัดงาน

อารดา จำนงพิพัฒน์กุล

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขา Material science

Ghent Univery and KU Leuven, Belgium

วรกิจ วรกิจพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขา Computer science

Université Côte d'Azur, France

กฤตภาส บุญปสาท

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขา Mechanical engineering

Karlsruhe Institute of Technology, Germany

ศิวารักษ์ อุ่นศิวิไลย์

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขา Civil engineering

Delft University of Technology, Netherlands

เสมอขวัญ ปัญญา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขา Juwelier-goudsmid

Syntra AB, Belgium

รังสิมันต์ เกษแก้ว

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขา Theoretical chemistry

University of Zurich, Switzerland

ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขา Analytical chemistry

University of Basel, Switzerland

อภิชญา อยู่ประสิทธิ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขา Architecture

University of Applied Sciences Aachen, Germany

อังศณา รอดสมบูรณ์

นักศึกษาระดับปริญญาโท

สาขา Production system engineering

RWTH Aachen University, Germany

สัณหณัฐ ดีสมุทร

นักศึกษาระดับปริญญาโท

สาขา Scientific computing

Ruprecht Karl University of Heidelberg, Germany

กันต์ โอชาพันธุ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขา Aerospace engineering

Universität Stuttgart, Germany

สิเรียม ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขา Health science

Erasmus University Rotterdam, Netherlands

ติดต่อเรา
จัดโดย
ติดตามเราได้ที่